Vyhľadávanie: (podľa kódu)Máme štatút chráneného pracoviska

Získajte náhradné plnenie pre svoju spoločnosť, kúpou kalendárov.

Zamestnávate vo firme viac ako 20 pracovníkov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky až tisíce EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.Využite ponuku chráneného pracoviska –
Naša reklamná agentúra je držiteľom štatútu chráneného pracoviska (chránenej dieľne). Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom /aj označovaním/ kalendárov a diárov z našej ponuky. Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce v roku 2017 bola vyčíslená na 1250,60 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2018) vo výške 1000 € + Dph (ak je firma platcom DPH). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.
Ako využiť náhradné plnenie pri kúpe kalendárov nájdete tu: www.nahradne-plnenie.com

Tlačivá pre zamestnávateľov k NÁHRADNÉMU PLNENIU pre rok 2018
Príloha č. 1 Ročný výkaz PPZP
Príloha č. 3 Potvrdenie pre zamestnávateľa
Priloha k potvrdeniu pre zamestnavatela na rok 2018